๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ >> นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำแกนนำผู้นำชุมชนบ้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่โครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาการภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

เข้าชม 24 ครั้ง

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ >> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้นางสาวอังศุมารินทร์  ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำแกนนำผู้นำชุมชนบ้านทันสมัย ม.๗ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จำนวน ๓๐ คน ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่โครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาการภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

(Visited 24 times, 1 visits today)