วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. >>> เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖พรรษา 28 กรกฎา ๒๕๖๑ ณ วัดคณิศรธรรมิการาม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

เข้าชม 21 ครั้ง

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. >>> นายปรีชาพงศ์ ทองมี  นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖พรรษา 28 กรกฎา ๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในอำเภอปลาปาก และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม  ณ วัดคณิศรธรรมิการาม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 21 times, 1 visits today)