วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.>>> นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖พรรษา ๒๘ กรกฎา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

เข้าชม 16 ครั้ง

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น.>>> นายปรีชาพงศ์ ทองมี  นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖พรรษา ๒๘ กรกฎา ๒๕๖๑  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในอำเภอปลาปาก ในการนี้นายทศพร  แก้วดี  พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 16 times, 1 visits today)