วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ >>> นายเชิดพันธ์ ผลวิเชียร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปลาปาก

เข้าชม 39 ครั้ง

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.>>> นายเชิดพันธ์ ผลวิเชียร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 39 times, 1 visits today)