วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. >>> นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์ตามแนวทางประชารัฐ แก่คณะกรรมการบ้านหนองหมากแก้ว

เข้าชม 88 ครั้ง

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. >>> นางสาวโอรินทร์  ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์ตามแนวทางประชารัฐ พร้อมทบทวนระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ แก่คณะกรรมการบ้านหนองหมากแก้ว ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่๗ ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 88 times, 1 visits today)