วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐น. >>> นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ประชุมชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชนพร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

เข้าชม 98 ครั้ง

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐น. >>> นายทศพร  แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ประชุมชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชนพร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก  ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 98 times, 1 visits today)