วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. >>>น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจมอบวัสดุแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ วัดบ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 48 ครั้ง

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. >>>น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจมอบวัสดุ  (ไก่พันธุ์ไข่ จำนวน ๔๐๕ ตัว) ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา  ณ วัดบ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 48 times, 1 visits today)