15 พฤษภาคม 2561>>>เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก รับฟังรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

เข้าชม 48 ครั้ง

15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก รับฟังรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO  Conference เรื่อง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 48 times, 1 visits today)