ายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในการเปิดจัดอบรมโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ดี” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองฮี ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 438 ครั้ง

วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ >>>นายปรีชาพงศ์  ทองมี นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในการเปิดจัดอบรมโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ดี” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปากพร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ร่วม ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองฮี ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 438 times, 1 visits today)