ดตามการดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ

เข้าชม 19 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.>>นายสามารถ โรจนวิเชียร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชนพร้อมทีมคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดำเนินการติดตามการดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561  ในการนี้มี นายทศพรแก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปากและทีมเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้จัดเก็บและผู้บันทึก จปฐ.ดีเด่นระดับอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 19 times, 1 visits today)