น.ส.สุขใจ ชมเชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินกิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ บ้านหนองดู่

เข้าชม 34 ครั้ง

1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.>>>น.ส.สุขใจ ชมเชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินกิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ บ้านหนองดู่ ม.6 ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 34 times, 1 visits today)