นายเชิดพันธ์ ผลวิเชียร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยทหารชุด ชป.รส.อ.ปลาปาก เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และผู้นำชุมชนร่วมติดตามความก้าวหน้าการสงเคราะห์(การสร้างห้องน้ำ) ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. ปี ๒๕๖๐

เข้าชม 128 ครั้ง

๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.>>>> นายเชิดพันธ์  ผลวิเชียร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยทหารชุด ชป.รส.อ.ปลาปาก เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง  น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และผู้นำชุมชนร่วมติดตามความก้าวหน้าการสงเคราะห์(การสร้างห้องน้ำ )ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. ปี ๒๕๖๐  ณ บ้านนกเหาะ ม.๘  ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 128 times, 1 visits today)