นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมน.ส.โอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมพิจารณาโครงการเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 30 ครั้ง

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.>>> นายทศพร  แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมน.ส.โอรินทร์  ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมพิจารณาโครงการเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก ชั้น๒ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 30 times, 1 visits today)