นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากรับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนบ้านหนองกกคูณ

เข้าชม 88 ครั้ง

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.>>> นายทศพร  แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากรับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนบ้านหนองกกคูณ จำนวน ๖๐๐ ดอก ณ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 88 times, 1 visits today)