นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มอบเงินสนับสนุนและร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์

เข้าชม 175 ครั้ง

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ >>> นายชายสิทธิ์  สุวรรณโชติ นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายทศพร  แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มอบเงินสนับสนุนและร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์  ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 175 times, 1 visits today)