ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยชาวจังหวัดนครพนม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.>>> ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยชาวจังหวัดนครพนม  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 9 times, 1 visits today)