ติดตามให้คำแนะนำวิชาการ ตามโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2560 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ กลุ่มเส้นสายลายเทียน ม.7 ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 68 ครั้ง

(Visited 68 times, 1 visits today)