นางธัญญ์วรัตน์ หมุนศรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปลายพระยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่