สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม

นายสุรเดช บ้านกล้วย

พัฒนาการอำเภอพุทธมณฑลสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทธมณฑล

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน