จิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

@บุรีรัมย์@ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง วันที่ 17 ตุลาคม 2560. เวลา 9.00 น.  นายศักดิ์ชาย  เกรียงไกรยศ พัฒนาการอำเภอพุทไธสง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาเฉพาะกิจ  ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9  ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดหงษ์สถานที่ประกอบพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ วัดหงษ์

             

(Visited 123 times, 1 visits today)