ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์

@บุรีรัมย์@ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายศักดิ์ชาย  เกรียงไกรยศ  พัฒนาการอำเภอพุทไธสง  มอบหมายให้นางนุชสรินทร์  แสวงชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพุทไธสง และนางวนิดา  เดชวิริยะรัตน์ เลขานุการ กพสอ. เข้าร่วมประชุม  เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง  ศูนย์ราชการจังหวัด    บุรีรัมย์  ชั้น 4

(Visited 41 times, 1 visits today)