@สพอ.ภูเขียว 📢📢นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลผักปัง ร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลผักปัง

@สพอ.ภูเขียว 📢📢 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นา [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่า ตามโครงการ “ความสุขของพ่อสู่ผืนแผ่นดิน”

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายเกษม พึ่งธรรม [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลผักปัง ลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมสาธิตไม้กวาดดอกหญ้า หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. น [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 นางสาวศิรภากานต์ ไกรสกุล พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองตูม ดำเนินโครงการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 วันที่ 13 สิหาคม 2562 นางสาวศิรภากานต์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางแก้วมณี สิงห [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายเกษม พึ่งธรร [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢นางปริฉัตร ธรรมกุล นักวิชาการพัฒนาขุมชนชำนาญ การดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

@สพอ.ภูเขียว 📢📢 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 นางปริฉัตร ธรรมก [...]
อ่านเพิ่มเติม