สาธิตการทำดอกไม้จันทน์ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

@ชัยภูมิ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา09.00 น.นายบรรจง สุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@ชัยภูมิ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายบรรจง สุพรรณพานิชย์ พัฒนาการอำเภอภูเขียว มอบหมายให้ นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรสาธิตการทำดอกไม้จันทน์ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดย

[...]
อ่านเพิ่มเติม

ส่งเสริมสนับสนุนการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2560

ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเขียว ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคัด [...]
อ่านเพิ่มเติม