@สพอ.ภูเขียว>>>กิจกรรมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองกุงใหม่ ม.3 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว

🌺🌺สพอ.ภูเขียว 🌺🌺 ➡️➡️ วันที่​ 31 ธันวาคม 2562​ เวลา​ 09 [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว>>>นางปริฉัตร ธรรมกุล นักวิการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ

#ข่าวประชาสัมพันธ์ 🌺🌺สพอ.ภูเขียว🌺🌺 วันที่ 9-13 ธันวาคม [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว>>>ร่วมกิจกรรมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองดินดำ​ ม.2 ตำบลบ้านแก้ง

📢📢สพอ.ภูเขียว ⏱️ วันที่​ 4 ธันวาคม 2562​ เวลา​ 09.30​ น [...]
อ่านเพิ่มเติม