@สพอ.ภูเขียว​>>> นางสาวศิรภากานต์​ ไกรสกุล​ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลโอโล​ ลงพื้นที่ประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

@สพอ.ภูเขียว​➡️➡️   วันที่ 22 ตุลาคม 2562เวลา​ 19.00​  [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢📢📢@สพอ.ภูเขียว​>>>เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอภูเขียว​ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชัยภูมิ

@สพอ.ภูเขียว​📢📢📢 วันที่​ 22 ตุลาคม​ 2562​ เวลา​00​ น. เ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢📢📢 @สพอ.ภูเขียว>>>มอบทุนอุปการะเด็กของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2562

📢📢📢 @สพอ.ภูเขียว วันที่ 9 ตุลาคม 2562  เวลา  00 น. นางส [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢📢📢 @สพอ.ภูเขียว >>>นางเลิศลักษณ์ พิพัฒน์พงษ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลธาตุทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลธาตุทอง

@สพอ.ภูเขียว นางเลิศลักษณ์ พิพัฒน์พงษ์ พัฒนากรผู้ประสาน [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลผักปัง ลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมสาธิตไม้กวาดดอกหญ้า หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. น [...]
อ่านเพิ่มเติม