@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลผักปัง ลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมสาธิตไม้กวาดดอกหญ้า หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. น [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 นางสาวศิรภากานต์ ไกรสกุล พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองตูม ดำเนินโครงการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 วันที่ 13 สิหาคม 2562 นางสาวศิรภากานต์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางแก้วมณี สิงห [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายเกษม พึ่งธรร [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢นางปริฉัตร ธรรมกุล นักวิชาการพัฒนาขุมชนชำนาญ การดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

@สพอ.ภูเขียว 📢📢 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 นางปริฉัตร ธรรมก [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว เข้าร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดชัยภูมิ

@สพอ.ภูเขียว 📢📢วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายเกษม พึ่งธรรม พ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢นางสาวศิรภากานต์ ไกรสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@สพอ.ภูเขียว 📢📢วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายเกษม พึ่งธรรม พ [...]
อ่านเพิ่มเติม