@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 นางสาวศิรภากานต์ ไกรสกุล พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองตูม ดำเนินโครงการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 วันที่ 13 สิหาคม 2562 นางสาวศิรภากานต์ ไกรสกุล พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองตูม ดำเนินโครงการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประเมินผลการพัฒนา สรุปบทเรียนและค้นหาแนวทาง วิธีพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพ ณ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองตูม  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 9 times, 1 visits today)