@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานทุนและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางกชพร ปริปุณนัง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม

(Visited 42 times, 1 visits today)