@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลผักปัง ลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมสาธิตไม้กวาดดอกหญ้า หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลผักปัง ลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมสาธิตไม้กวาดดอกหญ้า หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแข้ หมู่ที่ 14 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 10 times, 1 visits today)