@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢เข้ารับพระเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี2562

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับพระเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี2562 จำนวน127 กองทุน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณ อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้นางอัจฉรา เคียงวิกมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และอำเภอภูเขียว มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าเข้ารับพระเงินขวัญถุงพระราชทาน จำนวน 31 กองทุน

(Visited 4 times, 1 visits today)