@สพอ.ภูเขียว 📢📢หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว เข้าร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดชัยภูมิ

@สพอ.ภูเขียว 📢📢วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายเกษม พึ่งธรรม พัฒนาการอำเภอภูเขียว มอบหมายให้ นางสาวศิรภากานต์ ไกรสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว เข้าร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดชัยภูมิ เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้รู้จักและเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนด้วยการมีส่วนร่วม (Decentralized Hand – On Program Exhibition : D – HOPE ) ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ

(Visited 3 times, 1 visits today)