@สพอ.ภูเขียว 📢📢นางสาวศิรภากานต์ ไกรสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@สพอ.ภูเขียว 📢📢วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายเกษม พึ่งธรรม พัฒนาการอำเภอภูเขียว มอบหมายให้ นางสาวศิรภากานต์ ไกรสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 9 times, 1 visits today)