📢📢📢@สพอ.ภูเขียว >>> นายเกษม พึ่งธรรม พัฒนาการอำเภอภูเขียว ร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

📢📢📢@สพอ.ภูเขียว >>> นายเกษม พึ่งธรรม พัฒนาการอำเภอภูเขียว ร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดชัยภูมิ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

(Visited 7 times, 1 visits today)