📢📢📢@สพอ.ภูเขียว >>>นางสาวอุทุมพร หอมแสง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านดอน ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านหนองข่า ม.3 ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

📢📢📢@สพอ.ภูเขียว >>> นายเกษม พึ่งธรรม พัฒนาการอำเภอภูเขียว มอบหมายให้ นางสาวอุทุมพร หอมแสง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านดอน ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านหนองข่า ม.3 ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

(Visited 10 times, 1 visits today)