โครงสร้างบุคลากร

นางกาญจนา รัตนเมกุล

พัฒนาการอำเภอภูเขียว

นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอารียาพร ธรรมวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปริยฉัตร ธรรมกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศรีสุดา น้อยศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางปัญจพร พิพัมน์พงษ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวศิรภากานต์ ไกรสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(Visited 167 times, 1 visits today)