ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายเสริมศักดิ์ จิตรัมย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอภูกามยาว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

บริการของเรา