นายเสริมศักดิ์ จิตรัมย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอภูกามยาว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

บริการของเรา