รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และทีมงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว เยี่ยมชมและติดตามครัวเรือนสัมมาชีพ/ปราชญ์สัมมาชีพ