พัฒนาการอำเภอพร้าว ร่วมกิจกรรมการกระจายผลผลิตลำไยของเกษตรกร อำเภอพร้าว ส่งตรงถึงผู้บริโภค ประชารัฐรักสามัคคี เชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) โดยประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ ร่วมกับประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)

ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพร้าว บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแพร่ โดยนายสุรพงษ์ รุ่งเรือง ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560 และพิธีรับมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชีนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมโครงการปล่อยปลาและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560