ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมโครงการปล่อยปลาและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และทีมงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว เยี่ยมชมและติดตามครัวเรือนสัมมาชีพ/ปราชญ์สัมมาชีพ