ประชุมคณะกรรมการการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค(อำเภอพร้าว) ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอพร้าว