ประชุมเตรียมความพร้อมปฎิบัติหน้าที่จิตอาสางานดอกไม้จันทน์ในการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอำเภอพร้าว