วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. : นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว ร่วมให้กำลังใจจิตอาสางานดอกไม้จันทน์ นำโดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและทีมงานจิตอาสาตำบลป่าตุ้ม ร่วมปฏิบัติภาระกิจ การจัดเตรียมดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีฯ ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเตรียมความพร้อมปฎิบัติหน้าที่จิตอาสางานดอกไม้จันทน์ในการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอำเภอพร้าว