นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำโดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมกิจกรรม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในงานฯ

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว พร้อมด้วย (ผู้นำ อช.) อ.พร้าว ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาถวายเทียนและเครื่องสังฆภัณฑ์ เนื่องในโอกาสทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดประชุมสรุปแผนและผลการดำเนินกิจกรรมชมรมอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อ.พร้าว

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอพร้าว จำนวน 15 กลุ่ม เข้าร่วมอบรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รุ่นที่ 5วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่