🇹🇭➡️📸วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว 📌📌📌โดย นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 📣📣📣ให้การต้อนรับ ติดตาม ประสานงาน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ทีมช่างภาพ ลงพื้นที่ติดตาม ถ่ายทำวีดีทัศน์ครัวเรือนยากจน ประจำปี 2561 รวมทั้งมี(ผู้นำ อช.)ประจำตำบล ร่วมติดตามและขับเคลื่อนสนับสนุนส่งเสริม การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ไข่ ให้แก่ครัวเรือนยากจนและเยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ณ พื้นที่ ตำบลทุ่งหลวง ม.5 บ้านหม้อบน ตำบลแม่แวน หมู่ที่ 5 บ้านแม่แวน และหมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว🎊🎊🎊🎉🎉🎉 # พช. เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #

พช เชียงใหม่ นำผู้นำและกลุ่มองค์กรเข้ารับรางวัลพระราชทาน และรางวัลเชิดชูเกียรติในงานมหกรรม CDD Day 2019 📌📌📌วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 🇹🇭➡️📸สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้นำและกลุ่มองค์กรของจังหวัดเชียงใหม่ ในงานมหกรรม CDD Day 2019 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้นำและกลุ่มองค์กรเข้ารับรางวัล ดังนี้ 📣📣📣 🏆🏅➡️2)นายประทัด บรรณศาสตร์ ผู้นำ อช.ชาย หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว รับรางวัลประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ชาย ดีเด่น

🇹🇭➡️📸 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว 📌📌📌โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 🔔🔔🔔 ร่วมศึกษาดูงานการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบทุกมิติ ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น เจ้าหน้าอำเภอ และผู้นำชุมชน จำนวน 25 อำเภอ โดยอำเภอพร้าว ได้มี ปลัดอำเภอและ นายสมศักดิ์ แก้วศรี ผู้ใหญ่บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ 4 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว เข้าร่วมศึกษาดูงานฯ

🇹🇭➡️📸 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว 📌📌📌โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว 🔔🔔🔔ร่วมเป็นวิทยากร ตาม“โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดทำแผนชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน ต.ป่าตุ้ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 🎊🎊🎊🎉🎉🎉 # พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #

🇹🇭➡️📸 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว 📌📌📌โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว 🔔🔔🔔ร่วมกิจกรรม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดยนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในงานฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.น้ำแพร่ประชาชนทั่วไป ในงานนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าวได้ สาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ แจกจ่ายประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ และแจกกล้าไม้ รวมทั้งได้ร่วมปลูกต้นไม้อีกด้วย ณ ศาลาประชาคมบ้านสหกรณ์ดำริ ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 🎊🎊🎊🎉🎉🎉 # พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน

🇹🇭➡️💙พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ ตำแหน่ง นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธีฯ

🇹🇭➡️💙กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 📌📌📌วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเอภพร้าวร่วมกิจกรรมฯ โดย นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจ สมาชิกกิ่งกาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่เหล่า ร่วมจัด

🇹🇭🇹🇭🇹🇭 12 สิงหาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ความว่า