คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ตำบลป่าตุ้ม ตำบลป่าไหน่ ตำบลสันทราย และตำบลบ้านโป่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 8 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 : คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ตำบลป่าตุ้ม ตำบลป่าไหน่ ตำบลสันทราย และตำบลบ้านโป่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 8 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 9 times, 1 visits today)