โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว (ผู้นำ อช.) เข้าร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการดำเนินกิจกรรมของชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และมอบใบประกาศนียบัตรแก่อช./ผู้นำ อช.ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 ณ วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง (วัดเจ็ดยอด) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม 12 ครั้ง

ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช) จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน 50 ปี

วันที่ 28 มกราคม 2562

📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว🛎🛎 โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว (ผู้นำ อช.) เข้าร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการดำเนินกิจกรรมของชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และมอบใบประกาศนียบัตรแก่อช./ผู้นำ อช.ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมีนายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกิจกรรมวันครบรอบ 50 ปี อาสาพัฒนาชุมชน (อช) พร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันอาสาพัฒนาชุมชน (อช) ณ วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง (วัดเจ็ดยอด) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ มีพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนาชุมชนจากทั้ง 25 อำเภอเข้าร่วมกิจกรรม

//พช เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน//😄🙏🙏🙏

(Visited 12 times, 1 visits today)