สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมที่ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 9 ครั้ง

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ  บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมที่ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ เพื่อขยายผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดได้ ณ บ้านป่างิ้ว ม.2 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่  //พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน//

(Visited 9 times, 1 visits today)