สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพร้าว ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 และงานนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากอำเภอและจังหวัด

เข้าชม 12 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
ช่วงเช้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพร้าว ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 และงานนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากอำเภอและจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ //พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน//

(Visited 12 times, 1 visits today)