นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

เข้าชม 15 ครั้ง

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 : เวลา 08.30 น. นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมชุมชนเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านเข้าร่วม 20 คน ณ ที่ทำการบ้านกำนัน หมู่ 5 บ้านป่าลัน ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว โดยมีนายนพพร นิลณรงค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในครั้งนี้

(Visited 15 times, 1 visits today)