นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดประชุมสรุปแผนและผลการดำเนินกิจกรรมชมรมอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อ.พร้าว

เข้าชม 36 ครั้ง

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 : เวลา 13.00 น. นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดประชุมสรุปแผนและผลการดำเนินกิจกรรมชมรมอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อ.พร้าว และจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำไตรมาส ที่ 3 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ที่ว่าการอำเภอพร้าว ชั้น 2 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

(Visited 36 times, 1 visits today)