นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรายงานผลและวางแผนการทำงานของปีงบประมาณ 2561

เข้าชม 24 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 09.30 น. นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรายงานผลและวางแผนการทำงานของปีงบประมาณ 2561 ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ และงานตามนโยบายของรัฐบาล ในไตรมาส 1-2  ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 24 times, 1 visits today)