นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายไสว อุปแสน ผู้นำ อช. ตำบลแม่แวน ในโอกาสที่ลูกสาวเรียนจบในระดับปริญญาตรี จาก คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เข้าชม 38 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 16.30 น. นายชูชาติ  บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายไสว  อุปแสน ผู้นำ อช. ตำบลแม่แวน ในโอกาสที่ลูกสาวเรียนจบในระดับปริญญาตรี จาก คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ณ บ้านแม่พวก หมู่ที่ 7  ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 38 times, 1 visits today)