ประชุมคณะกรรมการการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค(อำเภอพร้าว) ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอพร้าว

เข้าชม 43 ครั้ง

วันที่

13 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายชูชาติ  บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค(อำเภอพร้าว) ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 43 times, 1 visits today)