เทศบาลตำบลน้ำแพร่ มอบดอกไม้จันทน์สมทบกับอำเภอพร้าว จำนวน 1,700 ดอก

เข้าชม 76 ครั้ง

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 : นายปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอาวุโส ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอพร้าว รับมอบดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์พระราชทาน) จากนายศักดิ์ศรี บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ พร้อมทีมงานผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าของเทศบาลตำบลน้ำแพร่และนายสุรพงษ์ รุ่งเรือง กำนันตำบลน้ำแพร่  มอบสมทบกับอำเภอพร้าวฯ จำนวน 1,700 ดอก ณ ที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวตำบลน้ำแพร่ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

(Visited 76 times, 1 visits today)